25.01.2022


Заповед N:317/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, за стопанска 2021/2022 година. 749.00 KB
Заповед N:316/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Остров, ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово, за стопанска 2021/2022 година. 674.00 KB
Заповед N:315/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово, за стопанска 2021/2022 година. 313.50 KB
Заповед N:314/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесковец, ЕКАТТЕ 43400, общ. Оряхово, за стопанска 2021/2022 година. 210.50 KB
Заповед N:313/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Горни Вадин, ЕКАТТЕ 16451, общ. Оряхово, за стопанска 2021/2022 година. 227.00 KB
Заповед N:312/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галово, ЕКАТТЕ 14427, общ. Оряхово, за стопанска 2021/2022 година. 380.50 KB
Заповед N:311/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Долни Вадин, ЕКАТТЕ 22321, общ. Оряхово, за стопанска 2021/2022година. 202.50 KB
Заповед № 238/ 27.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово. 1.01 MB
Заповед № 237/ 27.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 57594, общ. Оряхово. 238.36 KB
Заповед № 235/ 24.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Лесковец, ЕКАТТЕ 43400, общ. Оряхово. 156.60 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ