20.01.2022


Заповед N:10/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Типченица, ЕКАТТЕ 72432, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 119.50 KB
Заповед N:9/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Старо Село, ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 210.50 KB
Заповед N:8/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Руска Бела, ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 162.50 KB
Заповед N:7/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ребърково, ЕКАТТЕ 62390, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 113.00 KB
Заповед N:6/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ослен Криводол, ЕКАТТЕ 54256, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 156.50 KB
Заповед N:05/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Моравица, ЕКАТТЕ 49031, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 153.00 KB
Заповед N:4/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Мездра, ЕКАТТЕ 47714, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 104.50 KB
Заповед N:3/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лютидол, ЕКАТТЕ 44759, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 99.50 KB
Заповед N:24/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лютиброд, ЕКАТТЕ 44745, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 137.00 KB
Заповед N:23/04.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лик, ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра, за стопанска 2021/2022 година. 114.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ