25.01.2022


Заповед N:47/13.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин, за стопанска 2021/2022 година. 609.50 KB
Заповед N:46/13.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Рогозен, ЕКАТТЕ 62815, общ. Хайредин, за стопанска 2021/2022 година. 219.50 KB
Заповед N:45/13.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Михайлово, ЕКАТТЕ 48492, общ. Хайредин, за стопанска 2021/2022 година. 241.50 KB
Заповед N:44/13.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, общ. Хайредин, за стопанска 2021/2022 година. 279.50 KB
Заповед N:43/13.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бързина, ЕКАТТЕ 07497, общ. Хайредин, за стопанска 2021/2022 година. 184.50 KB
Заповед N:42/13.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ботево, ЕКАТТЕ 05846, общ. Хайредин, за стопанска 2021/2022 година. 169.00 KB
Заповед № 399/ 23.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Михайлово, ЕКАТТЕ 48492, общ. Хайредин. 338.42 KB
Заповед № 377/ 03.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин. 808.96 KB
Заповед № 375/ 03.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, общ. Хайредин. 355.06 KB
Заповед № 341/ 18.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Рогозен, ЕКАТТЕ 62815, общ. Хайредин. 337.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ