01.03.2024


Заповед N:229/04.12.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Горни Вадин, ЕКАТТЕ 16451, общ. Оряхово, за стопанска 2020/2021 година. 209.00 KB
Заповед N:234/04.12.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, за стопанска 2020/2021 година. 669.00 KB
Заповед N:233/04.12.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Остров, ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово, за стопанска 2020/2021 година. 609.00 KB
Заповед N:232/04.12.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово, за стопанска 2020/2021 година. 282.50 KB
Заповед N:231/04.12.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесковец, ЕКАТТЕ 43400, общ. Оряхово, за стопанска 2020/2021 година. 192.50 KB
Заповед N:230/04.12.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Долни Вадин, ЕКАТТЕ 22321, общ. Оряхово, за стопанска 2020/2021 година. 189.00 KB
Заповед N:228/04.12.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галово, ЕКАТТЕ 14427, общ. Оряхово, за стопанска 2020/2021 година. 348.50 KB
Заповед № 142/ 30.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Остров, ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово. 537.23 KB
Заповед № 184/ 22.10.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово. 1015.39 KB
Заповед № 141/ 30.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 57594, общ. Оряхово. 236.84 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ