01.03.2024


Заповед N:9/04.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия, за стопанска 2020/2021 година. 124.00 KB
Заповед N:10/04.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия, за стопанска 2020/2021 година. 200.00 KB
Заповед N:7/04.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Липница, ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия, за стопанска 2020/2021 година. 298.50 KB
Заповед N:8/04.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия, за стопанска 2020/2021 година. 678.00 KB
Заповед N:6/04.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия, за стопанска 2020/2021 година. 555.50 KB
Заповед N:5/04.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Войводово, ЕКАТТЕ 11853, общ. Мизия, за стопанска 2020/2021 година. 137.50 KB
Заповед № 186/ 28.10.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия. 484.79 KB
Заповед № 134/ 30.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Липница, ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия. 360.97 KB
Заповед № 178/ 01.10.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия. 483.59 KB
Заповед № 136/ 30.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия. 88.91 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ