02.03.2024


Заповед N:146/22.04.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ботуня, ЕКАТТЕ 05894, общ. Криводол, за стопанска 2020/2021 година. 66.34 KB
Заповед № 145/ 20.04.2021г., за одобрение на масиви за ползване в землището с. Ботуня, ЕКАТТЕ 05894, общ. Криводол. 656.50 KB
Заповед N:121/02.03.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Уровене, ЕКАТТЕ 75143, общ. Криводол, за стопанска 2020/2021 година. 172.00 KB
Заповед N:120/02.03.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ракево, ЕКАТТЕ 61933, общ. Криводол, за стопанска 2020/2021 година. 292.00 KB
Заповед N:119/02.03.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Пудрия, ЕКАТТЕ 58788, общ. Криводол, за стопанска 2020/2021 година. 262.00 KB
Заповед N:118/02.03.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Осен, ЕКАТТЕ 54064, общ. Криводол, за стопанска 2020/2021 година. 188.00 KB
Заповед N:117/02.03.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесура, ЕКАТТЕ 43462, общ. Криводол, за стопанска 2020/2021 година. 406.50 KB
Заповед N:116/02.03.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Криводол, ЕКАТТЕ 39846, общ. Криводол, за стопанска 2020/2021 година. 425.00 KB
Заповед N:115/02.03.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Краводер, ЕКАТТЕ 39236, общ. Криводол, за стопанска 2020/2021 година. 144.50 KB
Заповед N:114/02.03.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Градешница, ЕКАТТЕ 17453, общ. Криводол, за стопанска 2020/2021 година. 211.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ