19.06.2024


Заповед N:99/17.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Малорад, ЕКАТТЕ 46810, общ. Борован, за стопанска 2020/2021 година. 472.00 KB
Заповед № 96/ 12.02.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Малорад, ЕКАТТЕ 46810, общ. Борован. 648.00 KB
04.02.2021 ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.БЯЛА СЛАТИНА, УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ НА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩ РЕГИСТЪР И КАРТА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МАРОЛАД,ОБЩ. БОРОВАН. 4.23 MB
Заповед N:84/02.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован, за стопанска 2020/2021 година. 170.00 KB
Заповед N:83/02.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован, за стопанска 2020/2021 година. 383.50 KB
Заповед N:82/02.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован, за стопанска 2020/2021 година. 320.00 KB
Заповед N:81/02.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован, за стопанска 2020/2021 година. 598.00 KB
Заповед № 226/03.12.20 г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован. 726.28 KB
Заповед № 227/ 03.12.2020 г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован. 360.84 KB
Заповед № 168/ 01.10.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован. 133.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ