11.12.2023


Заповед N:336/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Брусен, ЕКАТТЕ 06598, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 153.50 KB
Заповед N:337/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Върбешница, ЕКАТТЕ 12704, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 181.00 KB
Заповед N:354/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Типченица, ЕКАТТЕ 72432, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 107.00 KB
Заповед N:353/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Старо Село, ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 203.00 KB
Заповед N:352/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Руска Бела, ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 202.00 KB
Заповед N:351/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ребърково, ЕКАТТЕ 62390, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 126.50 KB
Заповед N:350/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ослен Криводол, ЕКАТТЕ 54256, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 198.00 KB
Заповед N:349/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Моравица, ЕКАТТЕ 49031, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 185.00 KB
Заповед N:348/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Мездра, ЕКАТТЕ 47714, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 96.50 KB
Заповед N:347/17.12.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лютидол, ЕКАТТЕ 44759, общ. Мездра, за стопанска 2018/2019 година. 94.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ