30.05.2024


Заповед N:406/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Върбешница, ЕКАТТЕ 12704, общ. Мездра, обл. Враца. 194.50 KB
Заповед N:407/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Горна Бешовица, ЕКАТТЕ 16122, общ. Мездра, обл. Враца. 282.00 KB
Заповед N:409/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Долна Кремена, ЕКАТТЕ 22126, общ. Мездра, обл. Враца. 203.50 KB
Заповед N:405/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Брусен, ЕКАТТЕ 06598, общ. Мездра, обл. Враца. 150.50 KB
Заповед N:404/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Боденец, ЕКАТТЕ 04827, общ. Мездра, обл. Враца. 137.00 KB
Заповед N:422/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Типченица, ЕКАТТЕ 72432, общ. Мездра, обл. Враца. 111.50 KB
Заповед N:421/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Старо село, ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра, обл. Враца. 242.00 KB
Заповед N:420/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Руска Бела, ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра, обл. Враца. 176.00 KB
Заповед N:419/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Ребърково, ЕКАТТЕ 62390, общ. Мездра, обл. Враца. 117.00 KB
Заповед N:418/18.12.2017 г. на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за определяне на полски пътища в землище с. Ослен Криводол, ЕКАТТЕ 54256, общ. Мездра, обл. Враца. 196.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ