21.05.2024


Заповед N:13/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406, общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година. 590.50 KB
Заповед N:17/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521,общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година. 168.50 KB
Заповед N:18/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнава, ЕКАТТЕ 73643, общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година. 396.00 KB
Заповед N:19/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнък, ЕКАТТЕ 73660,общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година. 403.00 KB
Заповед N:16/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година. 255.50 KB
Заповед N:15/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Попица, ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година. 274.50 KB
Заповед N:20/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Комарево, ЕКАТТЕ 38643, общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година. 222.00 KB
Заповед N:12/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012, общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година 249.50 KB
Заповед N:14/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Драшан, ЕКАТТЕ 23618, общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година. 187.50 KB
Заповед N:07/08.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Буковец, ЕКАТТЕ 06968, общ. Бяла Слатина за стопанска 2017/2018 година. 246.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ