25.09.2023


Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Мизия. 1.29 MB
Заповед № 220/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия, обл. Враца. 5.14 MB
Заповед № 209/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия, обл. Враца. 5.41 MB
Заповед № 141/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Липница, ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия, обл. Враца. 3.68 MB
Заповед № 205/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр. Мизия ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия. 11.87 MB
Заповед № 208/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Войводово, ЕКАТТЕ 11853, общ. Мизия, обл. Враца. 419.00 KB
Заповед № 206/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сараево ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия. 383.00 KB
График за втора среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Мизия 174.49 KB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Мизия. 12.89 KB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Мизия 2.44 MB
ЗАПОВЕД № 90/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Мизия 172.34 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ