23.03.2023


Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Козлодуй. 2.11 MB
Заповед № 281/ 29.12.2016г., за изменение на Заповед № 200/03.10.2016 г. на масиви за ползване, землище с. Крива бара ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй. 108.00 KB
Заповед № 282/ 29.12.2016г., за изменение на Заповед № 199/03.10.2016 г. на масиви за ползване, землище с. Гложене ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй. 106.50 KB
Заповед № 283/ 29.12.2016г., за изменение на Заповед № 198/03.10.2016 г. на масиви за ползване, землище с. Бутан ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй. 312.00 KB
Заповед № 222/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр. Козлодуй ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй. 11.20 MB
Заповед № 200/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крива бара ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй. 2.33 MB
Заповед № 199/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Гложене ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй. 6.37 MB
Заповед № 201/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хърлец ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй. 4.54 MB
Заповед № 198/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бутан ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй. 6.08 MB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Козлодуй. 83.63 KB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Козлодуй 1.24 MB
ЗАПОВЕД № 87/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Козлодуй 152.62 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ