14.04.2024


Заповед N:220 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Царевец /ОЗ/, община Мездра. 4.61 MB
Регистри по реда на чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Мездра. 1012.08 KB
Заповед N:149 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Царевец /ливади/, община Мездра. 522.50 KB
Заповед N:132 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Руска Бела /ОЗ/, община Мездра. 670.50 KB
Заповед N:148 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Ребърково /ОЗ/, община Мездра. 381.50 KB
Заповед N:147 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Ребърково /ливади/, община Мездра. 191.00 KB
Заповед N:146 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Очин дол /ливади/, община Мездра. 206.50 KB
Заповед N:141 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Ослен Криводол /ливади/, община Мездра. 109.00 KB
Заповед N:131 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Моравица /ОЗ/, община Мездра. 1.04 MB
Заповед N:145 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Мездра /ОЗ/, община Мездра. 187.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ