20.04.2024


Заповед на основание чл.37в, за предоставяне на имотите - полски пътища в община Криводол. 24.09 MB
Регистри по реда на чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Криводол. 776.01 KB
Заповед N:166 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Краводер, община Криводол. 1.99 MB
Заповед N:204 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Фурен , община Криводол. 2.43 MB
Заповед N:261 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Осен , община Криводол. 1.38 MB
Заповед N:196 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Пудрия /доброволно/ , община Криводол. 2.14 MB
Заповед N:192 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Криводол /доброволно/, община Криводол. 4.33 MB
Заповед N:167 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Ракево , община Криводол. 2.90 MB
Заповед N:236 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Уровене, община Криводол. 1.11 MB
Заповед N:226 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Градешница, община Криводол. 1.85 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ