22.07.2024


21.02.2023г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Западна. 509.29 KB
21.02.2023г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Източна. 1.17 MB
21.02.2023г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Северна. 1.49 MB
30.12.2022г. Изменена Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2022 / 2023 год. за землище Лозен 89.00 KB
07.12.2022г. Изменена Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2022 / 2023 год. за землище Лозен 89.50 KB
07.10.2022г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2022 / 2023 год. за землищата на ОСЗ Източна 2.94 MB
07.10.2022г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2022 / 2023 год. за землищата на ОСЗ Западна 889.75 KB
07.10.2022г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2022 / 2023 год. за землищата на ОСЗ Северна. 4.85 MB
21.09.2022г. График4 на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" 24.50 KB
12.09.2022г. График3 на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна" 10.27 KB
12.09.2022г. График3 на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" 24.50 KB
График2 на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна" 10.47 KB
График2 на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" 26.00 KB
График2 на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна" 26.50 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" - трайни насаждения 24.50 KB
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ 1.46 MB
Доклад за размера на средното годишно рентно плащане- трайни насаждения за землище "Горубляне" към област София-град за стопанската 2022/2023 год. 77.14 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" 26.00 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна" 10.50 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна" 26.50 KB
03.08.2022г. Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на Общинска служба по земеделие /ОСЗ/ Източна, за стопанската 2022/2023 година. 79.90 KB
03.08.2022г. Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на Общинска служба по земеделие /ОСЗ/ Западна, за стопанската 2022/2023 година. 78.91 KB
03.08.2022г. Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на Общинска служба по земеделие /ОСЗ/ Северна, за стопанската 2022/2023 година. 74.04 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg