18.07.2024


30.12.2020 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвено на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 год. за землищата на ОСЗ "Източна" - Бистрица, Бухово, Долни Пасарел, Железница, Желява, Лозен, Сеславци, Кокаляне, Плана, Яна. 885.42 KB
30.12.2020 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвено на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 год. за землищата на ОСЗ "Западна" - Банкя, Горна баня, Княжево, Суходол, Клисура, Мърчаево 521.38 KB
30.12.2020 год. Заповед ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвено на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 год. за землището на ОСЗ "Северна" - Волуяк 77.82 KB
ОСЗ "Източна" Ви уведомява, че на 14.12.2020 г. ще се проведе заседание на комисията по чл.37ж, ал. 4, от ЗСПЗЗ 25.50 KB
ОСЗ "Западна" Ви уведомява, че на 17.12.2020 г. ще се проведе заседание на комисията по чл.37ж, ал. 4, от ЗСПЗЗ 25.00 KB
ОСЗ "Северна" Ви уведомява, че на 16.12.2020 г. ще се проведе заседание на комисията по чл.37ж, ал. 4, от ЗСПЗЗ 24.50 KB
ОСЗ "Източна" Ви уведомява, че на 02.12.2020 год. от 10:00 часа ще се проведе заседаниe на комисията по чл. 37в във връзка с чл. 37ж 24.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Западна", за календарната 2021 година. 97.00 KB
ОД „Земеделие“ София град уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи – пасища, мери и ливади на територията на Столична община, че на 10.11.2020 г. ще се проведат заседания на комисиите по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ (графика е в прикачения файл) 15.36 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Северна", за календарната 2021 година. 98.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Източна", за календарната 2021 година. 115.00 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg