17.01.2022


Заповед № РД-03-27 от 19.02.2016 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" София град, изменяща заповед № РД-03-254 от 29.09.2015 год. във връзка с Определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2015/2016 - землище "Мрамор". 2.20 MB
Заповеди РД-03-271 до РД-03-298 Определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2015/2016 41.38 MB
Заповеди РД-03-299 Определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2015/2016 27.90 MB
Заповеди РД-03-235 до РД-03-270 Определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2015/2016 40.53 MB
Заповед РД-03-221 от 03.08.2015г. Определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2015/2016- Панчарево 2.76 MB
Заповед РД-03-222 от 03.08.2015г. Определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2015/2016- Нови Искър 3.19 MB
Заповед РД-03-220 от 03.08.2015г. Определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2015/2016- Овча купел 1.97 MB

Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg