02.07.2020


03.04.2020г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за първото тримесечие на 2020год. 10.06 KB
03.01.2020г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за четвърто тримесечие на 2019год. 10.06 KB
03.10.2019г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за третото тримесечие на 2019год. 10.06 KB
09.07.2019г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за второто тримесечие на 2019год. 10.06 KB
07.05.2019г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за първото тримесечие на 2019год. 10.06 KB
Корупция и механизми за подаване на сигнал. 18.19 KB
ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО! 680.99 KB
Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 242.52 KB

 Информация за връзка: 


АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !
                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg