17.01.2022


04.10.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за третото тримесечие на 2021год. 10.07 KB
02.07.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за второто тримесечие на 2021год. 10.06 KB
01.04.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за първото тримесечие на 2021год. 10.06 KB
04.01.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за четвърто тримесечие на 2020год. 10.06 KB
02.10.2020г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за третото тримесечие на 2020год. 10.06 KB
01.07.2020г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за второто тримесечие на 2020год. 10.06 KB
03.04.2020г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за първото тримесечие на 2020год. 10.06 KB
03.01.2020г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за четвърто тримесечие на 2019год. 10.06 KB
03.10.2019г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за третото тримесечие на 2019год. 10.06 KB
09.07.2019г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за второто тримесечие на 2019год. 10.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 Информация за връзка: 


Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg