31.03.2023


27.01.2023г. Антикорупционен план на ОД "Земеделие" - София-град за 2023 г. 5.92 MB
04.01.2023г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за четвърто тримесечие на 2022 год. 10.07 KB
03.10.2022г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за третото тримесечие на 2022 год. 10.07 KB
01.07.2022г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за второто тримесечие на 2022 год. 10.06 KB
01.04.2022г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за първото тримесечие на 2022 год. 10.06 KB
04.01.2022г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за четвърто тримесечие на 2021год. 10.06 KB
04.10.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за третото тримесечие на 2021год. 10.07 KB
02.07.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за второто тримесечие на 2021год. 10.06 KB
01.04.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за първото тримесечие на 2021год. 10.06 KB
04.01.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за четвърто тримесечие на 2020год. 10.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 Информация за връзка: 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg