20.06.2024

З А П О В Е Д № РД-04-366/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Росен, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 2.44 MB
З А П О В Е Д № РД-04-365/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Равна гора, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.34 MB
З А П О В Е Д № РД-04-358/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Вършило, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.62 MB
З А П О В Е Д № РД-04-368/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 2.95 MB
З А П О В Е Д № РД-04-367/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на гр.Созопол, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 246.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-364/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Равадиново, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.65 MB
З А П О В Е Д № РД-04-363/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Присад, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 646.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-362/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Крушевец, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.95 MB
З А П О В Е Д № РД-04-361/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Индже войвода, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 2.01 MB
З А П О В Е Д № РД-04-360/05.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Зидарово, община Созопол, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 3.37 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации