28.09.2023

З А П О В Е Д № РД 04- 448/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Деветак, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г. /ЛН/-публикувана на 07.12.2021г. 150.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-449/06 .12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Церковски, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 442.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-450 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Черково, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 603.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-451 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Детелина, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 347.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-452/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Деветак, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г. /ОЗ/-публикувана на 07.12.2021г. 682.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-453/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Деветинци, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г. - публикувана на 07.12.2021г. 364.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-454/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Добриново, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.- публикувана на 07.12.2021г. 373.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-455 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Драганци, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 271.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-456/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Драгово, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 374.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-458/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Екзарх Антимово, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 590.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации