02.03.2024

З А П О В Е Д № РД 11 –471/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с.Черни връх, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., публикувана на 18.11.2019г. 387.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –470/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с.Тръстиково, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., публикувана на 18.11.2019г. 269.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –469/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с.Русокастро, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., публикувана на 18.11.2019г. 223.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –468/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с.Полски извор, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г. публикувана на 18.11.2019г. 346.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –467/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с.Ливада, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г. публикувана на 18.11.2019г. 479.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –466/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с.Кръстина, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., публикувана на 18.11.2019г. 376.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –465/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с.Константиново, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., публикувана на 18.11.2019г. 150.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –464/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на гр.Камено, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., публикувана на 18.11.2019г. 878.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –463/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с.Желязово, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., публикувано на 18.11.2019г. 183.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 - 462/18.11.2019г. На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с.Вратица, община Камено, област Бургас, за стопанската 2019 – 2020 г., публикувана на 18.11.2019г. 207.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации