12.06.2024


30.01.2024г. Образeц на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията, утвърден със заповед №РД-04-12/24.01.2024г. на директора на ОД "Земеделие" Ловеч. 186.19 KB
30.01.2024г. Образeц на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията, утвърден със заповед №РД-04-12/24.01.2024г. на директора на ОД "Земеделие" Ловеч. 182.15 KB
05.07.2023г. Обобщен регистър - част II. 141.00 KB
05.07.2023г. Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ подадени в ОДЗ Ловеч 2023 г. 53.50 KB
05.07.2023г. Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ подадени в ОДЗ Ловеч 2023 г. 106.50 KB
28.06.2022г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ В ОДЗ Ловеч 2022 г. 119.00 KB
25.05.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – част І: ИМУЩЕСТВО ЗА 2021 ГОДИНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 105.50 KB
12.03.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ В ОДЗ Ловеч 2020 г. 327.78 KB
22.01.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – част І: ИМУЩЕСТВО ЗА 2020 ГОДИНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 180.01 KB
13.03.2020г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ В ОДЗ Ловеч 2019 г. 335.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация