29.05.2024


25.03.2024г. Протокол за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки на земи / по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ/. 157.08 KB
25.03.2024г. Протокол за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки на земи / по чл.56e, ал.1 от ППЗСПЗЗ/ 182.83 KB
25.03.2024г. Протокол за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.105 от ППЗСПЗЗ- §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ/ 157.45 KB
20.02.2024г. Покана за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки на земи / по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ/. 196.47 KB
20.02.2024г. Покана за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки на земи / по чл.56e, ал.1 от ППЗСПЗЗ/ 197.45 KB
20.02.2024г. Покана за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.105 от ППЗСПЗЗ- §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ/ 230.24 KB
16.03.2023г. Протокол за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки на земи / по чл.56е, ал.1 от ППЗСПЗЗ- чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/. 56.82 KB
16.03.2023г. Протокол за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ/. 56.83 KB
16.03.2023г. Протокол за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.105 от ППЗСПЗЗ- §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ/ 62.95 KB
06.03.2023г. Покана към лицензирани оценители за подаване на оферти за изготвяне на пазарни оценки на земи /по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ/. 230.74 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация