13.06.2024


Априлци

повече>>

Летница

повече>>

Ловеч

повече>>

Луковит
повече>>

Тетевен

повече>>

Троян

повече>>

Угърчин

повече>>

Ябланица

повече>>
График на комисиите по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за област Ловеч. 58.00 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Априлци. 285.98 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Летница. 242.23 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Ловеч. 298.48 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Луковит. 289.67 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Тетевен. 248.24 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Троян. 267.96 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Угърчин. 307.87 KB
Заповед за комисия по реда на член 37ж ал.4 от ЗСПЗЗ за община Ябланица . 238.12 KB
Образец на заявление по чл. 37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди, които са одобрени със Заповед № РД 09-756 от 26.09.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите. 21.17 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация