23.04.2024


2652 /Режим/ Регистрация на тютюнопроизводители 660.50 KB
2647 /Режим/ Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 60.31 KB
475 /Режим/ Регистрация на производители на бубено семе 77.00 KB
2520/Режим/ Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 68.00 KB
1101 /Режим/ Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) 81.00 KB
1117/Режим/Регистриране на заявления за подпомагане 402.50 KB
905/Режим/ Издаване на решение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация 73.00 KB
1115 /Режим/ Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици и зайци 76.00 KB
1822 /Режим/ Регистриране на земеделски стопани 85.50 KB
989 /Режим/Регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда или наем 8.10 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация