19.07.2024


ЗА КОНТАКТИ

АДРЕС:
гр. Ловеч 5500,
ул. "Търговска" 43 ет. 7
тел. 068 603962
Електронна поща на ОД "Земеделие" гр. Ловеч
 

Областна дирекция “Земеделие” – Ловеч 

Стая

Име, и фамилия

Длъжност

Служебен телефон

702

Дияна  Рускова

Директор

 

068 603 962

706

Мария Димитрова

Главен секретар

068 603 965

709

Димитър Николов

Директор „АПФСДЧР“

068 603 963

701

Мария Андреева

Главен счетоводител

 

068 603 967

701

Десислава Аврамова

Старши счетоводител

 

068 603 967

711

Радостина Нейкова

Главен юрисконсулт

068 603 865

711

Мирослава Спасова

Юрисконсулт

068 603 865

712

Слави Пелов

Главен експерт

068 603 227

 

702

 

Росица  Атанасова

 

Главен експерт            Деловодство, Човешки ресурси

068 603 962

 

708

 

Надежда Василева

Главен директор

ГД „Аграрно развитие”

068 603 964

707

Габриела Борисова

Главен експерт                          Държавен поземлен фонд

068 600 386

 

707

Галина Павлинова

Вълова

Главен експерт                     Промяна предназначението на зем. земи, Стопански дворове

068 600 386

710

Калинка Пайкова-Лазарова

Главен експерт

Агростатистика

068 603 966

710

Кристина  Христова

Главен експерт

Агростатистика

068 603 966

805

Васил Димитров

Старши експерт                 Регистрация на ЗС; контрол на обекти за съхранение на зърно.

068 600 058

808

Калина Кандева

Старши експерт

Хидромелиорации

087 988 1176

808

Ралица Василева

Старши специалист

Регистрация на ЗС;

087 988 1196

806

Димитър Димитров

Главен инспектор                 Контрол и регистрация на земеделската и горска техника

068 600 305

806

Борислав Борисов

Главен инспектор

Контрол и регистрация на земеделската и горска техника

068 600 305

Общински служби земеделие – област Ловеч

●  ОСЗ  Ловеч

гр.  Ловеч,  ул.  ”Търговска”  №  24,  ет.  2, 

тел.  068  /  601297

e-mail:  oszg_lov@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

 

●  ОСЗ  Ловеч  -  офис  Летница

гр.  Летница,  гр.  Летница,  бул.  ”България”  19,ет.4, 

тел.  06941  /  2555

e-mail:  oszg_letnica@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

 

●  ОСЗ  Троян

гр.Троян-5600,  пл.”Възраждане”  №1, 

0670  /  62628

e-mail:  oszg_troyan@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

 

●  ОСЗ  Троян  –  офис  Априлци

гр.  Априлци,  ул.  "Васил  Левски"  №  109  ет.2  ст.20, 

тел.  06958  /  3236

e-mail:  oszg_apriltci@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

 

●  ОСЗ  Тетевен

гр.Тетевен-5700,  ул.”Д.Благоев”  №2А, 

тел.  0678  /  54285

e-mail:  oszg_tetewen@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

 

●  ОСЗ  Тетевен  –  офис  Ябланица

гр.Ябланица-5750,  пл.”Възраждане”  №3  ет.3, 

тел.  06991  /  3466

e-mail:  oszg_yablanitsa@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

 

●  ОСЗ  Луковит

гр.Луковит-5770,  ул.”Момчилец”  №3, 

тел.  0697  /  54125

e-mail:  oszg_lukovit1@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/

 

●  ОСЗ  Угърчин

гр.Угърчин-5580,  пл.”Свобода”  №13А, 

тел.  06931  /  3081

e-mail:  oszg_ugarcin@abv.bg

Регистрирана в ССЕВ /Система за сигурно електронно връчване/


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация