28.02.2024


Априлци
повече>>

Летница

повече>>

Ловеч
повече>>

Луковит

повече>>

Тетевен
повече>>

Троян

повече>>

Угърчин
повече>>

Ябланица

повече>>
Приложение -Тетевен пътища към заповед . 123.03 KB
Заповед по член 37в ал.16 от ЗСПЗЗ за полски пътища за община Тетевен за стопанската 2019/2020г. 326.71 KB
Приложение-Троян пътища към заповед РД-04-173 72.73 KB
Заповед по член 37в ал.16 от ЗСПЗЗ за полски пътища за община Троян за стопанската 2019/2020г. 208.42 KB
Заповед по член 37 в ал.10 от ЗСПЗЗ за ДПФ - 2019/2020г. 257.50 KB
ГРАФИК за сключване на споразумения по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година. Подреден по ДАТИ. 49.50 KB
ГРАФИК за сключване на споразумения по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година. Подреден по ОБЩИНИ. 48.50 KB
Заповед за комисия по реда на член 37 в ал.1 от ЗСПЗЗ за община Ловеч - 2019/2020 56.59 KB
Заповед за комисия по реда на член 37 в ал.1 от ЗСПЗЗ за община Летница - 2019/2020 44.40 KB
Заповед за комисия по реда на член 37 в ал.1 от ЗСПЗЗ за община Троян - 2019/2020 48.29 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

КТИ тел. 0889009058

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация