25.01.2022


Заповед N:36/12.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй, за стопанска 2021/2022 година. 629.00 KB
Заповед N:40/12.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй, за стопанска 2021/2022 година. 223.50 KB
Заповед N:39/12.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй, за стопанска 2021/2022 година. 186.50 KB
Заповед N:38/12.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй, за стопанска 2021/2022 година. 343.50 KB
Заповед N:37/12.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй, за стопанска 2021/2022 година. 352.00 KB
Заповед № 392/ 08.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй. 931.05 KB
Заповед № 390/ 08.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй. 419.13 KB
Заповед № 371/ 02.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй. 578.59 KB
Заповед № 370/ 02.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй. 241.97 KB
Заповед № 344/ 22.11.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй. 581.15 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ