01.03.2024


Заповед N:88/04.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй, за стопанска 2020/2021 година. 219.50 KB
Заповед N:87/04.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй, за стопанска 2020/2021 година. 410.00 KB
Заповед N:89/04.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй, за стопанска 2020/2021 година. 330.50 KB
Заповед N:86/04.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй, за стопанска 2020/2021 година. 417.50 KB
Заповед N:85/04.02.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй, за стопанска 2020/2021 година. 602.00 KB
Заповед № 29/ 14.01.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй. 886.10 KB
Заповед № 279/ 22.12.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй. 560.29 KB
Заповед № 277/ 21.12.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй. 592.34 KB
Заповед № 276/ 18.12.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй. 425.78 KB
Заповед № 188/ 29.10.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй. 253.73 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ