01.03.2024


Заповед N:55/21.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2020/2021 година. 255.00 KB
Заповед № 54/ 20.01.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, общ. Бяла Слатина. 141.36 KB
Заповед N:27/13.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнак, ЕКАТТЕ 73660, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2020/2021 година. 421.50 KB
Заповед N:12/13.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Буковец, ЕКАТТЕ 06968, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2020/2021 година. 258.00 KB
Заповед N:26/13.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнава, ЕКАТТЕ 73643, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2020/2021 година. 399.50 KB
Заповед N:25/13.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2020/2021 година. 317.00 KB
Заповед N:24/13.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Попица, ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2020/2021 година. 293.00 KB
Заповед N:23/13.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Комарево, ЕКАТТЕ 38128, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2020/2021 година. 210.00 KB
Заповед N:22/13.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Драшан, ЕКАТТЕ 23618, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2020/2021 година. 175.00 KB
Заповед N:21/13.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2020/2021 година. 681.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ