24.06.2024


Заповед N:21/30.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй, за стопанска 2019/2020 година. 306.50 KB
Заповед N:20/30.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй, за стопанска 2019/2020 година. 183.00 KB
Заповед N:19/30.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй, за стопанска 2019/2020 година. 426.50 KB
Заповед N:18/30.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй, за стопанска 2019/2020 година. 472.00 KB
Заповед N:17/30.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй, за стопанска 2019/2020 година. 662.00 KB
Заповед № 264/ 12.12.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй. 980.29 KB
Заповед № 234/ 02.11.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй. 617.14 KB
Заповед № 224/ 26.11.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй. 600.43 KB
Заповед № 221/ 12.11.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй. 436.80 KB
Заповед № 203/ 22.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крива Бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй. 257.42 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ