24.06.2024


Заповед № 219/ 12.11.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Михайлово, ЕКАТТЕ 48492, общ. Хайредин. 3.50 MB
Заповед № 218/ 08.11.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин. 863.97 KB
Проект за разпределение на землище с. Михайлово, във връзка с искания на ползватели по чл.37в,ал.12 и на основание чл.37в,ал.3 от ЗСПЗЗ. 312.00 KB
Заповед № 207/ 24.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Рогозен, ЕКАТТЕ 62815, общ. Хайредин. 369.44 KB
Заповед № 206/ 24.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Ботево, ЕКАТТЕ 05846, общ. Хайредин. 166.88 KB
Заповед № 202/ 22.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бързина, ЕКАТТЕ 07497, общ. Хайредин. 155.73 KB
Заповед № 201/ 21.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, общ. Хайредин. 389.49 KB
Обява по чл.72 ал.4 от ППЗСПЗЗ за землищата от общ. Хайредин. 13.64 KB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ОБЩ.ХАЙРЕДИН. 69.40 KB
Заповед N:89/29.07.2019 г. за определяне на комисия за землищата на територията на община Хайредин. 108.00 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ