24.04.2024


Заповед N:44/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр. Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй , област Враца. за стопанска 2017/2018 година. 517.50 KB
Заповед N:45/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй, област Враца. за стопанска 2017/2018 година. 213.50 KB
Заповед N:46/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй, област Враца. за стопанска 2017/2018 година. 349.50 KB
Заповед N:43/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Гложене, ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй , област Враца. за стопанска 2017/2018 година. 527.50 KB
Заповед N:42/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй, област Враца. за стопанска 2017/2018 година. 714.00 KB
Заповед N:397 от 23.11.2017 г. на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, одобряване разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр.Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ.Козлодуй, област Враца, за стопанската 2017-2018 г. 15.49 MB
Заповед N:395 от 21.11.2017 г. на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за одобрение разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на село Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй, за стопанската 2017-2018 г. 4.58 MB
Заповед N:389/16.11.2017г. за изменение на Заповед № 372/30.10.2017 г. за стопанската 2017/2018 година за определяне на масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с.Крива бара с ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй, обл. Враца. 93.00 KB
Заповед № 378/ 02.11.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Гложене ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй за стопанската 2017-2018 г. 6.29 MB
Заповед № 377/ 01.11.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бутан ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй за стопанската 2017-2018 г. 5.75 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ