28.09.2023


Заповед № 226/ 20.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Ботево ЕКАТТЕ 05846, общ. Хайредин. 226.33 KB
Заповед № 225/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Рогозен ЕКАТТЕ 62815, общ. Хайредин. 2.69 MB
Заповед № 184/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хайредин ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин. 9.07 MB
Заповед № 192/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Манастирище ЕКАТТЕ 47010, общ. Хайредин. 3.70 MB
Заповед № 221/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бързина ЕКАТТЕ 07497, общ. Хайредин. 1.05 MB
Заповед № 160/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Михайлово ЕКАТТЕ 48492, общ. Хайредин. 3.52 MB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Хайредин. 83.63 KB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Хайредин 941.70 KB
ЗАПОВЕД № 93/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Хайредин 182.17 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа




 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ