23.06.2024


Заповед № 105/ 01.02.2017г.,на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.12 и ал.13 от ЗСПЗЗ за землището на село Малорад, ЕКАТТЕ 46810, общ. Борован. 6.85 MB
Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Борован. 1.29 MB
Заповед № 247/ 10.11.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Борован ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован. 8.97 MB
Заповед № 186/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сираково ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован. 1.18 MB
Заповед № 188/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Добролево ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован. 4.69 MB
Заповед № 133/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Нивянин ЕКАТТЕ 51559 , общ. Борован. 4.04 MB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Борован. 1.60 MB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Борован 1.07 MB
ЗАПОВЕД № 84/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Борован 181.64 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ