24.07.2024


03.04.2020 Разяснение по поставен въпрос във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и копирна хартия, необходими на Областна дирекция „Земеделие“ – София област по обособени позиции”, открита с обява с рег.№ ПД-05-1/30.03.2020 г. 68.73 KB
30.03.2020 Обществена поръчка с обособени позиции за доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - София област 293.83 KB
ДОКУМЕНТАЦИЯ към обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка по периодични заявки на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства, и факс апарати с различни марки, необходими за нуждите на ОДЗ – София област" 108.16 KB
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 45.33 KB
ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства и факс апарати с различни марки” проект 54.64 KB
Техническа спецификация и необходими количества за доставка на оригинални тонери за принтери, копирни машини и факс апарати 17.36 KB
Във връзка с изискването на чл.188, ал.2 от Закон за обществени поръчки, срокът за подаване на оферти по обявената на 07.11.2018 г. обществена поръчка се удължава до 20.11.2018 г. включително. 12.65 KB
Във връзка с допусната техническа грешка в приложение "Информация към обява" - образец на Техническо предложение в обособена позиция № 1, следва да се прилага прикачения файл. 153.81 KB
Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Областна дирекция "Земеделие" София област 5.32 MB
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Обществената поръчка с предмет „Периодична доставка на канцеларски материали, тонери за принтери и консумативи на копирни и печатащи устройства, изработване и доставка на печатни материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област”, е оттеглена поради установени нарушения. 408.88 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »