01.03.2024


29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Чибаовци, община Костинброд. 2.23 MB
29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Царичина, община Костинброд. 3.08 MB
29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Понор, община Костинброд. 1.77 MB
29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Петърч, община Костинброд. 1.93 MB
29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Опицвет, община Костинброд. 1.96 MB
29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на гр. Костинброд, община Костинброд. 2.47 MB
29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Дръмша, община Костинброд. 2.59 MB
29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Драговищица, община Костинброд. 1.10 MB
29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Градец, община Костинброд. 2.97 MB
29.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Бучин проход, община Костинброд. 3.12 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »