04.12.2023


Карти на масивите за ползване на Община Сливница 471.84 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Алдомировци, община Сливница, София област. 1.43 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Алдомировци, община Сливница, София област. 125.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Братушково, община Сливница, София област. 147.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Бърложница, община Сливница, София област. 268.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Гургулят, община Сливница, София област. 78.82 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Драготинци, община Сливница, София област. 180.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Пищане, община Сливница, София област. 140.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Повалиръж, община Сливница, София област. 77.13 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Радуловци, община Сливница, София област. 170.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »