15.07.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Бойковец, община Етрополе, София област. 77.91 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Брусен, община Етрополе, София област. 78.18 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Етрополе, община Етрополе, София област. 109.38 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Лопян, община Етрополе, София област. 79.85 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Лъга, община Етрополе, София област. 77.82 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Рибарица, община Етрополе, София област. 80.13 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 74, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ПМЛ по чл.37ж от ЗСПЗЗ 22.00 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ПМЛ по чл.37ж от ЗСПЗЗ 22.00 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 74, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ОЗ по чл.37в от ЗСПЗЗ 22.00 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ОЗ по чл.37в от ЗСПЗЗ 22.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »