05.06.2023


Новини

Всички новини

20.01.2023 г.

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фондОбластна Дирекция „Земеделие” – София-град открива процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд с НТП „пасища, мери“ и „ливади“ само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро екологично състояние за срок от една стопанска година 2022-2023.
Търгът ще се проведе на 22 февруари 2023 г. от 10.00 часа в сградата на ОД”Земеделие” – София-град – бул.”Витоша” № 148, бл.69.
Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до ОД „Земеделие” – София-град с указанието “Документи за участие в търг “ всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч., в срок от 20.01.2023 г. до 20.02.2023 г. включително.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg