23.01.2022


Новини

обратно
 • 06.01.2022 г.
  Единна входна точка за електронни плащания за централната и местната администрация!
  прочети >>
 • 30.12.2021 г.
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" – СОФИЯ-ГРАД, УВЕДОМЯВА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, УЧАСТВАЩИ В СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА УЕДРЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ
  прочети >>
 • 29.12.2021 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” – София-град открива процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия)
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските производители вече могат да проверят дали попадат в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021
  прочети >>
 • 26.11.2021 г.
  Важно! До земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни!
  прочети >>
 • 23.11.2021 г.
  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
  прочети >>
 • 04.11.2021 г.
  „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА COVID-19“
  прочети >>
 • 22.10.2021 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” – София-град открива процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия)
  прочети >>
 • 11.10.2021 г.
  ВАЖНО! ДО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, УЧАСТВАЩИ В СПОРАЗУМЕНИЯ !!!
  прочети >>
 • 06.10.2021 г.
  ВАЖНО! От 5 до 31 октомври 2021 г. фермерите доказват реализираното мляко и животни!
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg