08.12.2021


Новини

Всички новини

20.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ !ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" – СОФИЯ-ГРАД, УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 14 ОТ „НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО“, ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОБРАБОТВАЩИ 5 ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕКАРА СЪС ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, ЕЖЕГОДНО ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

ДО 30 СЕПТЕМВРИ

ЗА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА, ТВЪРДА ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, РЪЖ, ОВЕС, ТРИТИКАЛЕ И РАПИЦА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО 30 НОЕМВРИ

ЗА ЦАРЕВИЦА, СОЯ, СЛЪНЧОГЛЕД - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЗА ОРИЗОВА АРПА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПЛОЩИТЕ

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СА НАЛИЧНИ НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ-ГРАД В СЕКЦИЯ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ – НАРЕДБИ

 

ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 63А ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Приложение № 3 от нар. 23 !!!

 

Приложение № 5 от нар. 23 !!!Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark
                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg