12.04.2024


Go back
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 1018.33 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 403.59 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на гр. панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 530.91 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с.Левски, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 819.34 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 383.03 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 183.71 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 899.23 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 585.05 KB

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване