18.06.2024


Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 538.22 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 103.82 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 924.20 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 86.61 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 230.71 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на гр.. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 401.55 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 779.85 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 69.53 KB
Обява, във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри на имотите, подадени с декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землищата от община Панагюрище 30.50 KB
Комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, за стопанската 2021-2022 г 81.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване