22.06.2024


Обявление за заседанията на комисиите по чл.37в от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2019/2020 г. на територията на община Септември, община Белово и община Лесичово 20.18 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Карабунар, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 259.17 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 103.25 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 78.57 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 116.49 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 451.71 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Семчиново, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 84.85 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Лозен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 105.93 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Ковачево, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 123.28 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Злокучене, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 93.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване