новини
Всички новини

21.04.2020 г.

До 30 юни е отворен приемът за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

   Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с искането на Националната асоциация на оранжерийните производители за предприемане на мерки следствие на пандемията от коронавирус (COVID-19).

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

    Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ подробно описани по общини 97.00 KB
Списък със землища, които не са с влезли в сила КККР на територията на област Бургас /актуализирана информация - 09.01.2020г./ 11.88 KB
Списък със землища, които са с влезли в сила КККР на територията на област Бургас /актуализирана информация - 09.01.2020г./ 21.45 KB
Протоколи с №1/04.12.2019 г.,№ 2/04.12.2019 г. и №3/04.12.2019 г. с резултатите от проведената втора тръжна сесия за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2019/2020 г. 185.39 KB
Обява за изготвена Заповед №РД 11-552/09.12.2019 г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти находящи се в гр. Българово, общ. Бургас; с. Тръстиково, общ. Камено и с. Вълчин, общ. Сунгурларе. 5.21 MB
На вниманието на всички земеделски стопани обработващи над 5 декара зърнени култури !!! Съгласно приетите изменения в Наредба №23 от 29.12.2015г., всеки стопанин отглеждащ над 5 дка зърнени култури е длъжен да подаде Декларация приложение №3 към чл.14, ал.1 за произведеното зърно през стопанската 2019г. до 13.12.2019г. на e-mail: zarno@odzburgas.com или на място в ОД "Земеделие" гр.Бургас 99.70 KB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ 96.00 KB
Заповед № РД - 11 - 459/18.11.2019 г. за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ 3.37 MB
Заповед № РД - 11- 458/13.11.2019 г. за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, „съществуващи тр. насаждения, и за създаване на тр. н-я“ 1.25 MB
Уважаеми, земеделски стопани! Публикуваме писмо № 91-825/28.08.2019 г. на г-жа Десислава Танева - Министър на МЗХГ , с което Ви уведомяваме, че стартира от 01.09.2019 г. до 11.10.2019 г. пробно преброяване на земеделските стопани. Същото ще се проведе за област Бургас в гр. Бургас, к-с "Изгрев" /извадково/ и изчерпателно в с. Черково, общ. Карнобат. Предварително Ви благодарим за съдействието, разбирането и отзивчивостта при провеждане на анкетата, като Ви уверяваме, че данните, които се събират се използват само за статистически цели. 375.29 KB
 1. «
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 8. 25
 9. 26
 10. 27
 11. 28
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации