21.02.2024

З А П О В Е Д № РД -04-524 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Бероново, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 217.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-525/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Босилково, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 150.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-526/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Черница, община Сунгурларе, област Бургас-ЛН за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 200.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-527 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Черница, община Сунгурларе, област Бургас-ОЗ за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 409.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-528/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Чубра, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 361.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-529/06. 12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 246.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-530/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Есен, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 285.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-531 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Грозден, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 126.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-532/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Камчия, община Сунгурларе, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 138.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-533/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Климаш, община Сунгурларе, област Бургас-ЛН за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 132.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации