новини
 • 14.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Тютюнопроизводителите ще получат извънреден de minimis в размер до 3 млн. лева
  прочети >>
 • 13.10.2021 г.
  Министър Христо Бозуков: Управлението на горите е приоритет и отговорност на държавите членки на ЕС
  прочети >>
 • 12.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратегическия план в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Класираните кандидати от проведен на 09.04.2020 г. търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от 1. Имоти в стопански двор на гр. Българово, общ. Бургас – ПИ с идентиф. 07332.45.261 и 07332.45.291 по КККР 2. Имот в стопански двор на с. Страцин, общ. Поморие – ПИ с идентиф. 69746.18.6 по КККР-публикувана на 31.08.2020г. 86.00 KB
Обявление за изготвена Заповед № РД-04-163/27.08.2020 г. за изготвен План на новообразувани имоти засягащ ПИ с идентификатори 57337.43.23; 57337.43.24 и 57337.43.25 по КККР на с.Полски извор, общ Камено, обл.Бургас-публикувано на 28.08.2020г. 522.74 KB
Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. 36.91 KB
От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя 84.24 KB
Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 85.06 KB
Заповед №РД 09-655 от 17.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове, попадащи на територията на ОДЗ 743.78 KB
Заповед № РД – 04 - 161/05.08.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за определяне на актуална информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, след проведената на 29 и 30 юни 2020г. първа тръжна сесия за стопанската 2020/2021 година. 72.49 KB
Eжемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 / периода 01.01.2020 до 30.07.2020г. / 119.80 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за изготвена Заповед № РД-04-158/30.07.2020 г. за одобряване на изменение на ПНИ засягащо ПИ с идентификатор 40381.19.3 по КККР /бивш имот №000020 по КВС/ на с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас-публикувано на 03.08.2020г. 508.98 KB
Протокол №1/31.07.2020 г. от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на имот № 285046 по КВС на землище с.Люляково, общ. Руен, обл. Бургас-публикуван на 03.08.2020г. 94.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации