новини
 • 14.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Тютюнопроизводителите ще получат извънреден de minimis в размер до 3 млн. лева
  прочети >>
 • 13.10.2021 г.
  Министър Христо Бозуков: Управлението на горите е приоритет и отговорност на държавите членки на ЕС
  прочети >>
 • 12.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратегическия план в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол за средно годишно рентно плащане за стопанската 2019/2020г. 116.36 KB
Необходими документи за участие в търг, обявен със Заповед №РД 04-39/17.02.2020г. 14.57 MB
Заповед №РД 04-39/ 17.02.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” Бургас за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 9 във връзка с чл. 8, от ЗСПЗЗ представляващи земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в гр. Българово, общ. Бургас и с. Страцин, общ. Поморие-публикувана на 17.02.2020г. 1.55 MB
П О К А Н А - ОД „Земеделие” Бургас, организира избор за независим оценител на недвижими имоти, вписан в Регистъра на независимите оценители, за изготвяне на пазарни оценки на земи по чл. 27, ал. 6 и ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ -публикувана на 12.02.2020г. 703.26 KB
Заповед № РД – 04 -33/03.02.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за провеждане на трета тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за стопанската 2019/2020 година. 1.17 MB
Актуална версия на електронен вариант за попълване при регистрация на земеделските стопани по Наредба №3/1999г. - публикувана на 03.02.2020г. 1.28 MB
ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, последно изм. и доп. ДВ. бр. 5 от 17 Януари 2020г. 77.18 KB
Протокол №1/14.01.2020 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти находящи се в гр. Българово, общ. Бургас; с. Тръстиково, общ. Камено и с.Вълчин, общ. Сунгурларе. В седем дневен срок от обявяването - 17.01.2020г. участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. 2.95 MB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ подробно описани по общини 97.00 KB
Списък със землища, които не са с влезли в сила КККР на територията на област Бургас /актуализирана информация - 09.01.2020г./ 11.88 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации