новини
 • 14.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Тютюнопроизводителите ще получат извънреден de minimis в размер до 3 млн. лева
  прочети >>
 • 13.10.2021 г.
  Министър Христо Бозуков: Управлението на горите е приоритет и отговорност на държавите членки на ЕС
  прочети >>
 • 12.10.2021 г.
  Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратегическия план в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Констативен протокол на комисия - договори ДПФ 384.61 KB
Обявление на директора на ОДЗ за одобряване на "Частично изменение на ПНИ" за имоти в с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас 501.14 KB
Срокове и необходими действия за сключване/съставяне на споразумение/разпределение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021г. 17.47 KB
Eжемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 / периода 01.01.2020 до 30.06.2020г. / 119.74 KB
Протоколи с №№ 1/29.06.2020 г., № 2/29.06.2020 г., № 3/29.06.2020 г., № 4/30.06.2020 г., № 5/30.06.2020 г., с резултатите от проведената на 29.06.2020 г. и на 30.06.2020 г. първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и „съществуващи трайни насаждения“ за стопанската 2020/2021 г. 346.04 KB
Проект на идентифицираните потребности за изготвяне на стратегическия план. 1.04 MB
Протокол на комисията, назначена със Заповед № РД - 04- 109/15.06.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за допълнително разпределение на имоти от ДПФ по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ 205.50 KB
Образци за търг по чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ 42.61 KB
• Заповед № РД-04-122/24.06.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за имот №285046 по КВС на землище с. Люляково, общ. Руен, публикувана във вестник „Черноморски фар“ бр. 51 от 26-29.05.2020 год. Крайния срок за подаване на документи за участие в търга е 27.07.2020 г. включително. 88.81 KB
Протокол №1/19.06.2020 г. от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на ПИ с идентификатор 06152.36.4 по КККР на с. Братово, общ. Бургас – частна държавна собственост, свободен годен за земеделско ползване отговарящ на условията на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ-публикуван на 19.06.2020г. 546.14 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации